Miesiąc archives: Marzec, 2014

Kredyt technologiczny w ramach wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw

W przypadku ubiegania się o kredyt technologiczny należy pamiętać o ściśle obowiązujących terminach składania wniosków do czasu wyczerpania limitu środków albo do zakończenia konkursu. Po złożeniu wniosku należy oczekiwać na zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający listami rankingowymi inicjatyw. W następnej kolejności Bank Gospodarstwa Krajowego podaje na swojej stronie internetowej listę projektów, którym udało się zakwalifikować…
Kilka niezbędnych słów o kredycie technologicznym

W ostatnim czasie największym hitem Programu Operacyjnego ?Innowacyjna Gospodarka? był kredyt technologiczny. Do tej pory ponad 700 firm uzyskało premię technologiczną. W tym momencie podjęto prace nad ustaleniem nowych zasad konkursu, wyłaniającego najlepsze projekty. Twórcy programu pragną zaoferować rozwiązania, które będą stanowić inspirację dla ludzi biznesu i nauki. Wsparcie otrzymają te firmy, które zainwestują w…