Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 179, poz. 1484) utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) powołany został Fundusz Kredytu Technologicznego. Środki Funduszu udzielane są na finansowanie inwestycji technologicznych w ramach kredytów technologicznych. Fundusz Kredytu Technologicznego przeznaczył kwotę 409 850 588 euro, czyli na chwilę…