Kredyt technologiczny stanowi skuteczny sposób na pozyskanie dodatkowych środków finansowych dla przedsiębiorstw, które zamierzają inwestować w nowoczesne technologie. Kredyt technologiczny jest kredytem przyznawanym jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowych technologii, których to wykorzystanie w przedsiębiorstwie da możliwość wytworzenia nowych, lub też w znaczący sposób udoskonalonych wyborów czy też usług….