Opinia o nowej technologii, związana z ubieganiem się o kredyt technologiczny (w temacie którego kilka informacji tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), powinna być sporządzona w czytelnej i zwięzłej formie. Opinia ta powinna zostać sporządzona w sposób jednoznacznie identyfikujący jej wystawcę, czyli: na papierze firmowym, oznaczona pieczęciami oraz podpisami osób, które ją wystawiły….