Opinia o nowej technologii, związana z ubieganiem się o kredyt technologiczny, powinna być przede wszystkim sporządzona w czytelnej, zwięzłej i zrozumiałej formie. Opinia ta musi jednoznacznie identyfikować jej wystawcę, czyli: być sporządzona na papierze firmowym, być oznaczona pieczęciami oraz podpisami osób, które ją wystawiły….