Kredyt technologiczny jest niewątpliwie ciekawym rozwiązaniem dla przedsiębiorców zamierzających wdrożyć w swych firmach nowe technologie (o czym także na stronie: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Aby móc jednak ubiegać się o przyznanie środków, konieczne jest przedstawienie opinii o zastosowaniu nowej technologii. Opinia ta jest bowiem w tym przypadku dokumentem kluczowym….