Kredyt technologiczny jest jednym z narzędzi unijnego wsparcia przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ma on na celu podniesienie poziomu rozwoju technologicznego w sektorze MSP, który jest u nas znacznie niższy niż w innych krajach Unii Europejskiej. Dzięki obowiązującej  nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej uzyskanie kredytu technologicznego będzie obecnie znacznie łatwiejsze…