Ciekawym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich firm jest kredyt technologiczny (o którym także na stronie: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Realizowany jest on w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka….