Przez inwestycję o charakterze innowacyjnym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozumie inwestycję, która związana jest z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, które przeznaczone są do wprowadzania na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce. Podobnie jak kredyt technologiczny, pożyczka na innowacje udzielana jest mikro, małym i średnim…