Kredyt na innowacje technologiczne (wcześniej znany, jako kredyt technologiczny), stanowi instrument finansowego wsparcia udzielanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom planującym wdrożenie w swych strukturach innowacji technologicznych….