Kredyt technologiczny udzielany mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom nieodzownie łączy się z wdrożeniem nowej technologii. Ustawa określa, że takie wdrożenie nowej technologii ma polegać na podjęciu przez przedsiębiorcę takich działań w wyniku, których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zostanie zrealizowany. Realizacja taka zostanie dokonana poprzez stworzenie bazy technologicznej, czyli na przykład…