Kredyt technologiczny w poprzedniej perspektywie budżetowej dostępny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych rodzimych przedsiębiorców (o czym więcej na stronie). Dlatego, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w następcy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – czyli Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowanego w latach 2014-2020, podjęto decyzję o kontynuowaniu tej, cieszącej się tak dużym powodzeniem formy…