Do projektów realizowanych w ramach II osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zaliczyć można:…