Kategoria: Fundusze unijne

Co trzeba dołączyć do wniosku o dofinansowanie w ramach kredytu technologicznego

Przedsiębiorcy, ubiegając się o kredyt technologiczny (więcej w temacie pod linkiem: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi naboru wniosków, zobligowani są by załączyć:…
Jak powinna zostać sporządzona opinia o nowej technologii?

Opinia o nowej technologii, związana z ubieganiem się o kredyt technologiczny (w temacie którego kilka informacji tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), powinna być sporządzona w czytelnej i zwięzłej formie. Opinia ta powinna zostać sporządzona w sposób jednoznacznie identyfikujący jej wystawcę, czyli: na papierze firmowym, oznaczona pieczęciami oraz podpisami osób, które ją wystawiły….
Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna obejmuje w swoim zakresie wspieranie wszelkich horyzontalnych działań i procesów z zakresu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w kontekście ich : zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny, kontroli realizacji….