Kategoria: Kredyt technologiczny

Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne, znany także jako kredyt technologiczny (więcej), to instrument wsparcia finansowego, którego zastosowanie ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki umożliwieniu im wdrożenia innowacji technologicznych, stanowiących wynik prac własnych o charakterze badawczo-rozwojowym, lub będących wynikiem takich prac, nabywanych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonych przez nich…
Wsparcie dla podmiotów gospodarczych

Kredyt technologiczny to instrument o charakterze finansowym (więcej), którego celem jest podniesie zarówno innowacyjności jak i konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez zapewnienie środków finansowych na wdrożenie innowacji technologicznych; innowacji będących wynikiem:…
Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020- poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 o nazwie Kredyt na innowacje technologiczne. Poddziałanie to jest następcą działania Kredyt technologiczny w poprzedniej perspektywie budżetowej, obowiązującej w latach 2007-2013 (kilka dodatkowych informacji pod tym linkiem)….
Przykładowe typy projektów realizowane w ramach II osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Do projektów realizowanych w ramach II osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zaliczyć można:…
Kredyt technologiczny – nowe rozdanie

Kredyt technologiczny w poprzedniej perspektywie budżetowej dostępny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych rodzimych przedsiębiorców (o czym więcej na stronie). Dlatego, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w następcy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – czyli Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowanego w latach 2014-2020, podjęto decyzję o kontynuowaniu tej, cieszącej się tak dużym powodzeniem formy…
Pozyskiwanie funduszy w ramach Kredytu technologicznego

Kredyt technologiczny stanowi ciekawą formę pozyskiwania środków na nowe technologie (więcej pod linkiem), dzięki którym możliwe jest wytwarzanie nowych, bądź też znacząco ulepszonych: towarów, procesów, i usług….
Kredyt technologiczny – co to takiego i kto może z niego skorzystać

Kredyt technologiczny, jest kredytem przeznaczonym na realizację inwestycji technologicznej (o czym także pod tym linkiem). Kredyt ten jest częściowo spłacany, następuje to w formie premii technologicznej, stanowiącej rodzaj dotacji dla przedsiębiorców….
Kredyt tylko dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Każda firma szuka możliwości uzyskania atrakcyjnego finansowania jej projektów i prowadzonych inwestycji. Biorąc pod uwagę, jak duże są to koszty, szuka się atrakcyjnych źródeł pozyskania środków. Nic, więc dziwnego, że kredyt technologiczny wzbudził zainteresowanie wielu przedsiębiorców. Czy jednak z tej możliwości skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy?…