Kategoria: Procedury kredytowe

Przykładowe typy projektów realizowane w ramach II osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Do projektów realizowanych w ramach II osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zaliczyć można:…
Kredyt technologiczny – co to takiego i kto może z niego skorzystać

Kredyt technologiczny, jest kredytem przeznaczonym na realizację inwestycji technologicznej (o czym także pod tym linkiem). Kredyt ten jest częściowo spłacany, następuje to w formie premii technologicznej, stanowiącej rodzaj dotacji dla przedsiębiorców….
Finansowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw- kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne (wcześniej znany, jako kredyt technologiczny), stanowi instrument finansowego wsparcia udzielanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom planującym wdrożenie w swych strukturach innowacji technologicznych….
Przez inwestycję o charakterze innowacyjnym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozumie inwestycję, która związana jest z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, które przeznaczone są do wprowadzania na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce

Inwestycje o charakterze innowacyjnym

Przez inwestycję o charakterze innowacyjnym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozumie inwestycję, która związana jest z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, które przeznaczone są do wprowadzania na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce. Podobnie jak kredyt technologiczny, pożyczka na innowacje udzielana jest mikro, małym i średnim…
Wykorzystanie nowej technologii

Kredyt technologiczny jest niewątpliwie ciekawym rozwiązaniem dla przedsiębiorców zamierzających wdrożyć w swych firmach nowe technologie (o czym także na stronie: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Aby móc jednak ubiegać się o przyznanie środków, konieczne jest przedstawienie opinii o zastosowaniu nowej technologii. Opinia ta jest bowiem w tym przypadku dokumentem kluczowym….
Co trzeba dołączyć do wniosku o dofinansowanie w ramach kredytu technologicznego

Przedsiębiorcy, ubiegając się o kredyt technologiczny (więcej w temacie pod linkiem: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi naboru wniosków, zobligowani są by załączyć:…
Jak powinna zostać sporządzona opinia o nowej technologii?

Opinia o nowej technologii, związana z ubieganiem się o kredyt technologiczny (w temacie którego kilka informacji tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), powinna być sporządzona w czytelnej i zwięzłej formie. Opinia ta powinna zostać sporządzona w sposób jednoznacznie identyfikujący jej wystawcę, czyli: na papierze firmowym, oznaczona pieczęciami oraz podpisami osób, które ją wystawiły….
Jak wygląda wniosek o przyznanie kredytu technologicznego?

Wniosek o kredyt technologiczny w banku komercyjnym, który jest instytucją udzielającą takiego kredytu, jest standardowym wnioskiem o przyznanie kredytu inwestycyjnego poprzedzony stosowną stroną tytułową, na której opiekun klienta w danym banku odnotowuje informacje takie jak:…