Konsultacje terapeutyczne

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” zapraszamy na konsultacje terapeutyczne dla osób eksperymentujących z narkotykami i osób uzależnionych, ich rodziców i rodzin z terenu miasta Jarosławia. Konsultacje prowadzone będą przez specjalistów terapii uzależnień od końca maja do października br. na terenie miasta Jarosławia.

Realizacja i opieka nad serwisem: openBIT - Drupal Experts - www.openbit.pl