Kontynuacja prac przy Bramie Krakowskiej

Rozpoczęły się prace konserwatorskie przy Bramie Krakowskiej z dofinansowaniem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. To kontynuacja zadania realizowanego już w ubiegłym roku. Zostanie wykonana konserwacja elewacji bramy, reprofilacja muru do strony ul. Lubelskiej oraz prace przy murkach schodów zewnętrznych. Przewidywany koszt wynosi blisko 76 tys. zł z dotacją PWKZ w wys. 20 tys. zł.

Realizacja i opieka nad serwisem: openBIT - Drupal Experts - www.openbit.pl