Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne, znany także jako kredyt technologiczny (więcej), to instrument wsparcia finansowego, którego zastosowanie ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki umożliwieniu im wdrożenia innowacji technologicznych, stanowiących wynik prac własnych o charakterze badawczo-rozwojowym, lub będących wynikiem takich prac, nabywanych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonych przez nich projektów.

Na czym polega atrakcyjność tej formy finansowania?

Kredyt na innowacje technologiczne, znany także jako kredyt technologiczny, to instrument wsparcia finansowego, którego zastosowanie ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki umożliwieniu im wdrożenia innowacji technologicznych, stanowiących wynik prac własnych o charakterze badawczo-rozwojowym, lub będących wynikiem takich prac, nabywanych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonych przez nich projektów

Autor zdjęcia: Canadian Film Centre

Warto zastanowić się nad tym, w czym tkwi tajemnica sukcesu tegoż narzędzia i dlaczego cieszy się ono aż tak dużym zainteresowaniem? Otóż, o atrakcyjności kredytu na innowacje technologiczne przesądza tak zwana premia technologiczna. Jej uzyskanie pozwala bowiem na spłatę części zaciągniętego przez przedsiębiorcę kredytu technologicznego, który zostaje mu udzielony przez bank komercyjny celem realizacji inwestycji technologicznej.

By móc go jednak otrzymać, wymagane jest posiadanie wkładu własnego. W tym przypadku środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% ogółu kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej, która ma zostać sfinansowana z kredytu technologicznego.