Kredyt technologiczny – co to takiego i kto może z niego skorzystać

Kredyt technologiczny, jest kredytem przeznaczonym na realizację inwestycji technologicznej (o czym także pod tym linkiem). Kredyt ten jest częściowo spłacany, następuje to w formie premii technologicznej, stanowiącej rodzaj dotacji dla przedsiębiorców.

Czym jest premia technologiczna?

Kredyt technologiczny, jest kredytem przeznaczonym na realizację inwestycji technologicznej

Autor zdjęcia: Thomas Hawk

Premia technologiczna stanowi kwotę, która przyznawana jest przedsiębiorcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego, celem spłaty części kapitału zaciągniętego przez niego kredytu technologicznego. W kontekście podatku dochodowego odprowadzanego od osób prawnych, a także podatku dochodowego od osób fizycznych (więcej o podatku), premia technologiczna traktowana jest, jako częściowy zwrot wydatków, poniesionych na nabycie, bądź też wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych.

Jak jest rozumiana inwestycja technologiczna?

Pod pojęciem inwestycji technologicznej rozumie się:

  • zakup i wdrożenie nowej technologii, wraz z uruchomieniem na jej podstawie wytwarzania nowych, bądź też znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług;
  • wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Komu może zostać przyznane dofinansowanie?

Do skorzystania z kredytu technologicznego (w tym zwłaszcza z premii technologicznej) upoważnieni są przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a więc posiadający status małego i średniego przedsiębiorcy (MSP ). Dodatkowo, wymagane jest by firma taka prowadziła swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.