Kredyt technologiczny – nowe rozdanie

Kredyt technologiczny w poprzedniej perspektywie budżetowej dostępny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych rodzimych przedsiębiorców (o czym więcej na stronie). Dlatego, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w następcy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – czyli Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowanego w latach 2014-2020, podjęto decyzję o kontynuowaniu tej, cieszącej się tak dużym powodzeniem formy wsparcia. Choć zmieniła się nazwa i termin kredyt technologiczny zastąpiono określeniem: kredyt na innowacje technologiczne, to nie zmieniły się zasadniczo warunki, na jakich jest on przyznawany. Nadal, tak jak jego poprzednik, dedykowany jest dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Warunki

Kredyt technologiczny w poprzedniej perspektywie budżetowej dostępny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych rodzimych przedsiębiorców

Autor zdjęcia: Michael Kappel

Choć w nowej perspektywie budżetowej widać wyraźną tendencję do zastępowania udzielanych wcześniej bezzwrotnych dotacji innymi, zwrotnymi formami wsparcia, udzielanymi na przykład w postaci niskooprocentowanych pożyczek, to jednak zmiany te nie dotyczą kredytu na innowacje technologiczne. W jego przypadku utrzymana została forma wsparcia, która nadal przybiera postać dotacji.

Zachowanie tej formy jest niewątpliwie bardzo korzystne dla ubiegających się o pozyskanie kredytu technologicznego przedsiębiorców.

Pieniądze uzyskane z kredytu na innowacje technologiczne spożytkować można na:

 • zakup nowej technologii,
 • pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem nowej technologii w firmie.

Aby jednak móc uzyskać dofinansowanie w postaci premii technologicznej, działania te muszą prowadzić do wytwarzania nowych, bądź też znacząco ulepszonych towarów, procesów, albo usług.

Na co można dostać pieniądze?

Wsparcie w ramach kredytu na innowacje technologiczne uzyskać można na:

 • zakup, bądź wytworzenie środków trwałych;
 • zakup na warunkach rynkowych gruntu, czy też prawa do użytkowania wieczystego (do 10% wydatków kwalifikowanych);
 • zakup wartości prawnych i niematerialnych w postaci:
 • patentów,
 • licencji,
 • know-how
 • a także nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 • zakup na warunkach rynkowych budynku, budowli, lub tylko ich części;
 • zakup materiałów budowlanych i robót,
 • rozbudowę budynków, budowli, albo jedynie ich części;
 • pokrycie kosztów powiązanych z wynajmem, albo dzierżawą gruntów, budynków i budowli, także tylko ich części, które poniesione zostały do dnia zakończenia realizacji inwestycji (spełniony musi być jednak warunek, że umowa dzierżawy, lub najmu zawarta została na okres minimum trzech lat, które liczone są od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji);
 • wydatki poniesione na sporządzanie przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do wdrożenia nowej technologii:
 • studiów,
 • koncepcji,
 • ekspertyz,
 • a także projektów technicznych.