Kredyt tylko dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Każda firma szuka możliwości uzyskania atrakcyjnego finansowania jej projektów i prowadzonych inwestycji. Biorąc pod uwagę, jak duże są to koszty, szuka się atrakcyjnych źródeł pozyskania środków. Nic, więc dziwnego, że kredyt technologiczny wzbudził zainteresowanie wielu przedsiębiorców. Czy jednak z tej możliwości skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy?

Kredyt technologiczny – rozwiązanie nie dla wszystkich

Kredyt technologiczny jest rozwiązaniem przeznaczonym tylko dla niektórych przedsiębiorstw

Autor zdjęcia: cold_penguin1952

Niestety, kredyt technologiczny jest rozwiązaniem przeznaczonym tylko dla niektórych przedsiębiorstw. Czym one powinny się charakteryzować? Przede wszystkim powinny inwestować w nowe technologie, dzięki zastosowaniu, których można wytwarzać nowe, ulepszone towary. Cóż kryje się za tym określeniem? Jakie warunki muszą być spełnione?

Okazuje się w praktyce, że wystarczy, aby zmianie uległy wybrane cechy towaru, na przykład parametry jego wytrzymałości, lub też cena wytworzenia. Sprawia to, że przedsiębiorca może skorzystać z kredytu technologicznego, pokrywającego część poniesionych przez niego wydatków.