Nabór do przedszkoli przedłużony!

Informujemy o zmianie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2017/2018.

Realizacja i opieka nad serwisem: openBIT - Drupal Experts - www.openbit.pl