Ocena „projektów parasolowych" wydłużona do 31 sierpnia

D 31 sierpnia br. wydłużona została ocena merytoryczna „projektów parasolowych” w ramach działania RPO WP 2014-2020 3.1 Rozwój OZE. W Jarosławiu projektem pn. „Ekologiczne Miasto Jarosław” objętych jest 321 gospodarstw ubiegających się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną.

Realizacja i opieka nad serwisem: openBIT - Drupal Experts - www.openbit.pl