Pozyskiwanie funduszy w ramach Kredytu technologicznego

Kredyt technologiczny stanowi ciekawą formę pozyskiwania środków na nowe technologie (więcej pod linkiem), dzięki którym możliwe jest wytwarzanie nowych, bądź też znacząco ulepszonych:

 • towarów,
 • procesów,
 • i usług.
Chcąc pozyskać fundusze z kredytu technologicznego, z pewnością warto posiłkować się fachowcami, którzy są w stanie zająć się w sposób kompleksowy całym procesem pozyskiwania takiego wsparcia

Autor zdjęcia: Nestlé

W praktyce jednak ubieganie się o przyznanie tej formy wsparcia, przysparza wielu przedsiębiorcom problemów. Z tego właśnie względu, szukają oni wsparcia w innych, zewnętrznych podmiotach, które z sukcesem pomogą im przebrnąć przez gąszcz biurokratyczny i właściwie wypełnić wszystkie dokumenty.

Profesjonalne pozyskiwanie funduszy

Chcąc pozyskać fundusze z kredytu technologicznego, z pewnością warto posiłkować się fachowcami, którzy są w stanie zająć się w sposób kompleksowy całym procesem pozyskiwania takiego wsparcia. Liczyć można wówczas na:

 • pomoc w tworzeniu koncepcji nowej technologii (czasem angażowani są w ten proces także pracownicy naukowi i rzecznicy patentowi, którzy wspierają od strony merytorycznej należyte przygotowanie dokumentów i opracowanie koncepcji);
 • pomoc w wyszukaniu odpowiedniego banku kredytującego inwestycję przedsiębiorcy, w tym również prowadzenie całego procesu pozyskiwania promesy kredytowej i przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku kredytowego i zawarcia umowy kredytowej;
 • pomoc w opracowaniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej w procesie ubiegania się o uzyskanie wsparcia w postaci premii technologicznej (najczęściej jest to wniosek o dofinansowanie, a także biznes plan).
 • przygotowanie wspólnie z jednostkami naukowymi opinii o nowej technologii, co stanowi kluczowy załącznik, wymagany we wniosku o dofinansowanie w ramach kredytu technologicznego.
 • przygotowanie wspólnie z rzecznikiem patentowym zgłoszenia patentowego dotyczącego nowej technologii;
 • przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy dotyczącej dofinansowania projektu,
 • pomoc w rozliczaniu projektu,
 • sprawowanie pieczy nad jego sprawną i terminową realizacją.