Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020- poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 o nazwie Kredyt na innowacje technologiczne. Poddziałanie to jest następcą działania Kredyt technologiczny w poprzedniej perspektywie budżetowej, obowiązującej w latach 2007-2013 (kilka dodatkowych informacji pod tym linkiem).

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 o nazwie Kredyt na innowacje technologiczne

Autor zdjęcia: Beige Alert

Podstawą prawną, na mocy której możliwe jest udzielanie kredytu na innowacje technologiczne, a także premii technologicznej, jest Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku – o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dziennik Ustaw Numer 116, pozycja 730, z późniejszymi zmianami).

Wsparcie przewidziane dla MŚP

Kredyt na innowacje technologiczne jest instrumentem bezzwrotnego wsparcia finansowego, który przeznaczony jest tylko dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują wdrożenie u siebie innowacji technologicznych. Skutkiem ich zastosowanie jest wytwarzanie nowych, bądź też znacząco ulepszonych towarów i/lub usług.

Tak, jak wspomniano wyżej, instytucją odpowiedzialną jest tu Bank Gospodarstwa Krajowego. To do niego należeć będzie między innymi przeprowadzenie naborów i ocena wniosków. To również BGK będzie decydował o przyznaniu premii technologicznej i zawierać będzie umowy z beneficjentami, a finalnie odpowiedzialny będzie za wypłatę przyznanego im wsparcia.