Tag: BGK

Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020- poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 o nazwie Kredyt na innowacje technologiczne. Poddziałanie to jest następcą działania Kredyt technologiczny w poprzedniej perspektywie budżetowej, obowiązującej w latach 2007-2013 (kilka dodatkowych informacji pod tym linkiem)….
Kto może dostać kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny jest jednym z narzędzi unijnego wsparcia przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ma on na celu podniesienie poziomu rozwoju technologicznego w sektorze MSP, który jest u nas znacznie niższy niż w innych krajach Unii Europejskiej. Dzięki obowiązującej  nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej uzyskanie kredytu technologicznego będzie obecnie znacznie łatwiejsze…