Tag: kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne, znany także jako kredyt technologiczny (więcej), to instrument wsparcia finansowego, którego zastosowanie ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki umożliwieniu im wdrożenia innowacji technologicznych, stanowiących wynik prac własnych o charakterze badawczo-rozwojowym, lub będących wynikiem takich prac, nabywanych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonych przez nich…
Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020- poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 o nazwie Kredyt na innowacje technologiczne. Poddziałanie to jest następcą działania Kredyt technologiczny w poprzedniej perspektywie budżetowej, obowiązującej w latach 2007-2013 (kilka dodatkowych informacji pod tym linkiem)….
Kredyt technologiczny – nowe rozdanie

Kredyt technologiczny w poprzedniej perspektywie budżetowej dostępny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych rodzimych przedsiębiorców (o czym więcej na stronie). Dlatego, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w następcy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – czyli Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowanego w latach 2014-2020, podjęto decyzję o kontynuowaniu tej, cieszącej się tak dużym powodzeniem formy…
Kredyt technologiczny i wdrożenie nowej technologii

Kredyt technologiczny udzielany mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom nieodzownie łączy się z wdrożeniem nowej technologii. Ustawa określa, że takie wdrożenie nowej technologii ma polegać na podjęciu przez przedsiębiorcę takich działań w wyniku, których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zostanie zrealizowany. Realizacja taka zostanie dokonana poprzez stworzenie bazy technologicznej, czyli na przykład…
Finansowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw- kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne (wcześniej znany, jako kredyt technologiczny), stanowi instrument finansowego wsparcia udzielanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom planującym wdrożenie w swych strukturach innowacji technologicznych….
Kredyt na innowacje technologiczne ? szansa na pozyskanie środków dla innowacyjnych przedsiębiorców

Kredyt technologiczny (o którym także tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/) w nowej perspektywie 2014-2020 nosi nazwę Kredytu na innowacje technologiczne i organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Skierowany jest on do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a służy on wspieraniu działań służących do wdrożenia nowych technologii….