Tag: kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny i wdrożenie nowej technologii

Kredyt technologiczny udzielany mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom nieodzownie łączy się z wdrożeniem nowej technologii. Ustawa określa, że takie wdrożenie nowej technologii ma polegać na podjęciu przez przedsiębiorcę takich działań w wyniku, których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zostanie zrealizowany. Realizacja taka zostanie dokonana poprzez stworzenie bazy technologicznej, czyli na przykład…
Kredyt technologiczny – wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Kredyt technologiczny to ciekawy sposób na zdobycie dodatkowych funduszy dla przedsiębiorstw, które zamierzają rozwijać się i inwestować w nowe technologie. Środki z kredytu technologicznego nie przysługują jednak wszystkim firmą. Aby móc o nie się ubiegać spełnić należy również następujące wymogi formalne:…
Finansowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw- kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne (wcześniej znany, jako kredyt technologiczny), stanowi instrument finansowego wsparcia udzielanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom planującym wdrożenie w swych strukturach innowacji technologicznych….
Kredyt Technologiczny – wsparcie dla przedsiębiorców

Kredyt technologiczny, to kredyt przydzielany na realizację inwestycji technologicznych polegających na zakupie nowej, lub też wdrożeniu własnej technologii (więcej pod linkiem). Kredyt ten udzielany jest przedsiębiorcom we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (w skrócie BGK)….
Przez inwestycję o charakterze innowacyjnym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozumie inwestycję, która związana jest z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, które przeznaczone są do wprowadzania na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce

Inwestycje o charakterze innowacyjnym

Przez inwestycję o charakterze innowacyjnym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozumie inwestycję, która związana jest z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, które przeznaczone są do wprowadzania na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce. Podobnie jak kredyt technologiczny, pożyczka na innowacje udzielana jest mikro, małym i średnim…
Kredyt technologiczny ? wspieranie nowych technologii

Ciekawym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich firm jest kredyt technologiczny (o którym także na stronie: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Realizowany jest on w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka….
Kto może dostać kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny jest jednym z narzędzi unijnego wsparcia przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ma on na celu podniesienie poziomu rozwoju technologicznego w sektorze MSP, który jest u nas znacznie niższy niż w innych krajach Unii Europejskiej. Dzięki obowiązującej  nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej uzyskanie kredytu technologicznego będzie obecnie znacznie łatwiejsze…
Wykorzystanie nowej technologii

Kredyt technologiczny jest niewątpliwie ciekawym rozwiązaniem dla przedsiębiorców zamierzających wdrożyć w swych firmach nowe technologie (o czym także na stronie: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Aby móc jednak ubiegać się o przyznanie środków, konieczne jest przedstawienie opinii o zastosowaniu nowej technologii. Opinia ta jest bowiem w tym przypadku dokumentem kluczowym….