Kredyt technologiczny stanowi bardzo atrakcyjne dla przedsiębiorców źródło finansowania na wdrożenie nowych, bądź też własnych technologii. Często jednak, rodzi się szereg wątpliwości, co do tego, jakie wydatki mogą zostać pokryte ze środków udzielanych w ramach kredytów technologicznych….