Tag: nowe technologie

Kredyt technologiczny – nowe rozdanie

Kredyt technologiczny w poprzedniej perspektywie budżetowej dostępny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych rodzimych przedsiębiorców (o czym więcej na stronie). Dlatego, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w następcy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – czyli Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowanego w latach 2014-2020, podjęto decyzję o kontynuowaniu tej, cieszącej się tak dużym powodzeniem formy…
Pozyskiwanie funduszy w ramach Kredytu technologicznego

Kredyt technologiczny stanowi ciekawą formę pozyskiwania środków na nowe technologie (więcej pod linkiem), dzięki którym możliwe jest wytwarzanie nowych, bądź też znacząco ulepszonych: towarów, procesów, i usług….
Kredyt technologiczny – co to takiego i kto może z niego skorzystać

Kredyt technologiczny, jest kredytem przeznaczonym na realizację inwestycji technologicznej (o czym także pod tym linkiem). Kredyt ten jest częściowo spłacany, następuje to w formie premii technologicznej, stanowiącej rodzaj dotacji dla przedsiębiorców….
Kredyt technologiczny i wdrożenie nowej technologii

Kredyt technologiczny udzielany mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom nieodzownie łączy się z wdrożeniem nowej technologii. Ustawa określa, że takie wdrożenie nowej technologii ma polegać na podjęciu przez przedsiębiorcę takich działań w wyniku, których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zostanie zrealizowany. Realizacja taka zostanie dokonana poprzez stworzenie bazy technologicznej, czyli na przykład…
Kredyt Technologiczny – wsparcie dla przedsiębiorców

Kredyt technologiczny, to kredyt przydzielany na realizację inwestycji technologicznych polegających na zakupie nowej, lub też wdrożeniu własnej technologii (więcej pod linkiem). Kredyt ten udzielany jest przedsiębiorcom we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (w skrócie BGK)….
Kredyt na innowacje technologiczne ? szansa na pozyskanie środków dla innowacyjnych przedsiębiorców

Kredyt technologiczny (o którym także tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/) w nowej perspektywie 2014-2020 nosi nazwę Kredytu na innowacje technologiczne i organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Skierowany jest on do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a służy on wspieraniu działań służących do wdrożenia nowych technologii….
Kredyt technologiczny ? wspieranie nowych technologii

Ciekawym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich firm jest kredyt technologiczny (o którym także na stronie: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Realizowany jest on w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka….
Wykorzystanie nowej technologii

Kredyt technologiczny jest niewątpliwie ciekawym rozwiązaniem dla przedsiębiorców zamierzających wdrożyć w swych firmach nowe technologie (o czym także na stronie: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Aby móc jednak ubiegać się o przyznanie środków, konieczne jest przedstawienie opinii o zastosowaniu nowej technologii. Opinia ta jest bowiem w tym przypadku dokumentem kluczowym….