Tag: premia technologiczna

Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne, znany także jako kredyt technologiczny (więcej), to instrument wsparcia finansowego, którego zastosowanie ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki umożliwieniu im wdrożenia innowacji technologicznych, stanowiących wynik prac własnych o charakterze badawczo-rozwojowym, lub będących wynikiem takich prac, nabywanych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonych przez nich…
Wsparcie dla podmiotów gospodarczych

Kredyt technologiczny to instrument o charakterze finansowym (więcej), którego celem jest podniesie zarówno innowacyjności jak i konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez zapewnienie środków finansowych na wdrożenie innowacji technologicznych; innowacji będących wynikiem:…
Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020- poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 o nazwie Kredyt na innowacje technologiczne. Poddziałanie to jest następcą działania Kredyt technologiczny w poprzedniej perspektywie budżetowej, obowiązującej w latach 2007-2013 (kilka dodatkowych informacji pod tym linkiem)….
Kredyt technologiczny – co to takiego i kto może z niego skorzystać

Kredyt technologiczny, jest kredytem przeznaczonym na realizację inwestycji technologicznej (o czym także pod tym linkiem). Kredyt ten jest częściowo spłacany, następuje to w formie premii technologicznej, stanowiącej rodzaj dotacji dla przedsiębiorców….
Kredyt technologiczny – wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Kredyt technologiczny to ciekawy sposób na zdobycie dodatkowych funduszy dla przedsiębiorstw, które zamierzają rozwijać się i inwestować w nowe technologie. Środki z kredytu technologicznego nie przysługują jednak wszystkim firmą. Aby móc o nie się ubiegać spełnić należy również następujące wymogi formalne:…
Finansowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw- kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne (wcześniej znany, jako kredyt technologiczny), stanowi instrument finansowego wsparcia udzielanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom planującym wdrożenie w swych strukturach innowacji technologicznych….
Kredyt Technologiczny – wsparcie dla przedsiębiorców

Kredyt technologiczny, to kredyt przydzielany na realizację inwestycji technologicznych polegających na zakupie nowej, lub też wdrożeniu własnej technologii (więcej pod linkiem). Kredyt ten udzielany jest przedsiębiorcom we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (w skrócie BGK)….
Kto może dostać kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny jest jednym z narzędzi unijnego wsparcia przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ma on na celu podniesienie poziomu rozwoju technologicznego w sektorze MSP, który jest u nas znacznie niższy niż w innych krajach Unii Europejskiej. Dzięki obowiązującej  nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej uzyskanie kredytu technologicznego będzie obecnie znacznie łatwiejsze…