Kredyt technologiczny to instrument o charakterze finansowym (więcej), którego celem jest podniesie zarówno innowacyjności jak i konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez zapewnienie środków finansowych na wdrożenie innowacji technologicznych; innowacji będących wynikiem:…