Dane konta
Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, łączników, znaków podkreśleń i spacji są niedozwolone.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
Regulamin serwisu

 

  • Korzystanie z serwisu jest dobrowolne. Korzystając z serwisu zgadzasz się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
  • W czasie korzystania z serwisu jaroslawianie.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.
  • Serwis Jaroslawianie.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały Regulamin.
  • Nasza witryna sieci Web może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników z naszej witryny i serwisów internetowych.
  • Niedozwolone jest jakiekolwiek działanie, mające na celu uniemożliwienie poprawnego funkcjonowania serwisu.
  • Zabronione jest podszywanie się pod innych użytkowników serwisu.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa — Kodeks Cywilny. 
  • Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższego Regulaminu poprzez opublikowanie nowej wersji na tej stronie.
  • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

  • Właścicielem serwisu jest firma OPENBIT www.openbit.pl

CAPTCHA
To jest system antyspamowy.
Image CAPTCHA
Wpisz znaki pokazane na obrazku.
Realizacja i opieka nad serwisem: openBIT - Drupal Experts - www.openbit.pl