Wsparcie dla podmiotów gospodarczych

Kredyt technologiczny to instrument o charakterze finansowym (więcej), którego celem jest podniesie zarówno innowacyjności jak i konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez zapewnienie środków finansowych na wdrożenie innowacji technologicznych; innowacji będących wynikiem:

  • własnych prac badawczo-rozwojowych,
  • nabywanych w ramach projektu prac badawczo-rozwojowych.
Kredyt technologiczny to instrument o charakterze finansowym, którego celem jest podniesie zarówno innowacyjności jak i konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez zapewnienie środków finansowych na wdrożenie innowacji technologicznych

Autor zdjęcia: West Midlands Police

Wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi tak zwana premia technologiczna, która stanowi spłatę udzielanego przez banki komercyjne kredytu technologicznego na realizację przez przedsiębiorców inwestycji technologicznej.

Co istotne, przedsiębiorca zainteresowany zaciągnięciem kredytu na realizację inwestycji technologicznej, musi wykazać się środkami własnymi, pod postacią co najmniej dwudziestu pięciu procent kosztów kwalifikowalnych inwestycji technologicznej, która ma być finansowana z kredytu technologicznego.

Słowem podsumowania

Kredyt technologiczny to szansa dla osób prowadzących swoje mirko-, małe i duże przedsiębiorstwa. Dofinansowanie projektów w formie premii technologicznej to nieprzeceniona szansa na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności każdego biznesu.